LET OP: gewijzigde inlog!       Gebruikersnaam: bie     Wachtwoord: bie
 
 
verklein lettertype vergroot lettertype
18 maart 2018 - BIE 86

BIE 2018-1 (januari/februari)

Artikelen
Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim - Constant van Nispen

Het hulpverzoek in nationale procedures - Daan de Lange

Varen zonder kompas. Naar een duidelijker kader voor de vordering tot winstafdracht - Tom Gladinez

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2017 - Rein-Jan Prins

Terugblik
Procesrecht/sancties - Constant van Nispen en Titia Deurvorst

Handelsnaam-/domeinnaamrecht - Rutger de Beer

Rechtspraak
Merkenrecht
Nr. 1 Hof van Beroep Brussel 7 februari 2017, Mitsubishi/Duma, IEFbe 2093 (merkinbreukmakende parallelimport; schadevergoeding/winstafdracht)

Auteursrecht
Nr. 2 Rechtbank Rotterdam 4 oktober 2017, Track/Vijverberg, IEF 17155; ECLI:NL:RBROT:2017:7560 (vaststelling omvang forfaitaire schadevergoeding; uitvoerbaar bij voorraad verklaring ondanks waarschijnlijk faillissement als gevolg) - met noot van T.E. Deurvorst

Rechtspraak in het kort
Merkenrecht
Nr. 3 Hof Amsterdam 19 december 2017, Vormmerk Capri Sun, IEF 17379 (techniekuitzondering; slaafse nabootsing)

Nr. 4 HvJ EU 20 december 2017, Champagner Sorbet, IEF 17374; ECLI:EU:C:2017:991 (beschermde oorsprongsbenaming)

Nr. 5 HvJ EU 19 oktober 2017, Baucherlwärmer, IEF 17193; ECLI:EU:C:2017:776 (merkenrecht; modaliteiten afwijzing inbreukvordering wegens nietigheid eisende merk)

Handelsnaamrecht
Nr. 6 Rechtbank Den Haag 30 november 2017, Stichting Sigillis Regiis Praesidio/Royal Dutch Holding, IEF 17389; ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 ('Royal' in handelsnaam)

Procesrecht
Nr. 7 Rechtbank Den Haag 8 november 2017, Adidas/H&M, IEF17252; ECLI:NL:RBDHA:2017:12949 (processueel belang; bodemprocedure; onthoudingsverklaring)09 januari 2018 - BIE 85

Berichten IE november/december 2017

Artikelen
Terug van weggeweest; equivalentie in het Verenigd Koninkrijk. Een korte signalering over beschermingsomvang in het VK na de pemetrexed beslissing van de Supreme Court - Rutger Kleemans

Terugblik
Kwekersrecht 2017 - Hidde Koenraad

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 26 UK Supreme Court 12 juli 2017, Actavis/Lilly, [2017] UKSC 48 (direct infringement; file wrapper estoppel)

Nr. 27 Hoge Raad 3 november 2017, MSD/Teva, IEF 17241; ECLI:NL:HR:2017:2807 (Europees octrooi voor tweede medische indicatie in de vorm van subgroep-indicatie; Swiss-type claim; geen andere beschermingsomvang dan bij klassiek tweede-medische-indicatie octrooi; maatstaf directe inbreuk; mogelijkheid indirecte inbreuk; uitleg Senseo-arrest) - met noot van L. E. Dijkman

Handelsnaamrecht
Nr. 28 Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, Parfumswinkel/Parfumswebwinkel, IEF 17114; ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (beschrijvende handelsnaam; bijkomende omstandigheden; verwarringsgevaar) - met noot van R. Chalmers Hoynck van Papendrecht

Auteursrecht
Nr. 29 Hoge Raad 13 november 2015, Stichting Brein/Ziggo en XS4ALL, IEF 15422; ECLI:NL:HR:2015:3307 (handhaving bij tussenpersonen: vordering tot het blokkeren van een website; art. 26 Aw; art. 8 lid 3 Richtlijn 2001/29; art. 11 Richtlijn 2004/48; strijd met effectiviteitscriterium art. 52 lid 1 Europees Handvest) en HvJ EU 14 juni 2017, zaak C-610/15; IEF 16859; ECLI:EU:C:2017:456 (art. 3 lid 1 Richtlijn 2001/29; mededeling aan het publiek nu TPB toegang verschaft tot werken door het indexeren en inventariseren van torrent bestanden) - met noot van A.A. Quaedvlieg

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 30 Vzr. Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, Biogen/Celltrion, IEF 16816; ECLI:NL:RBDHA:2017:5035 (spoedeisend belang; belangenafweging; uitbreiding van materie) - RIHK

Merkenrecht
Nr. 31 Gerechtshof Den Haag 24 januari 2017, ITT/Karl Dungs, IEF 17017; ECLI:NL:GHDHA:2017:2023 (spoedeisend belang in kort geding) - RIHK

Nr. 32 HvJ EU 20 juli 2017, Ornua/Tindale & Stanton, zaak C-93/16; IEF 16974; ECLI:EU:C:2017:571 (co-existentie Uniemerk en nationaal merk) - RIHK04 oktober 2017 - BIE 89

Berichten IE Juli/Augustus 2017

Artikelen
Een kleine geschiedenis van het merkenrecht in Nederland - Paul Tjiam

De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw - Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht

Samenloop of botsing? Cumulatie van IE-rechten - Toon Huydecoper

Terugblik
2016-2017; een jaar merkenrechtspraak - Syb Terpstra en Simone Poot

Rechtspraak

Octrooirecht
Hoge Raad 14 april 2017, Sun/Novartis, IEF 16723; ECLI:NL:HR:2017:692 (octrooirecht: kort geding; octrooi voor tweede medische indicatie; Swiss-type claim; prioriteit terecht geclaimd?; indirecte inbreuk; in kort-gedingcassatie geen afstemming met oordeel bodemrechter aan de orde) - met noot van J.H.J. den Hartog

Rechtspraak in het kort
Merkenrecht
Nr. 16 Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2017, Dutch Design Netherlands/Sensa, ECLI:NL:RBMNE:2017:1813; IEF 16725 (bevoegdheid licentiehouder bij merk- en handelsnaaminbreuk; veroordeling ter zake van eerst ter zitting kenbaar gemaakte proceskosten niet toewijsbaar)

Nr. 17 Rechtbank Den Haag 19 april 2017, NXP/Infineon, IEF 16733; ECLI:NL:RBDHA:2017:3987 (merkenzaak; bestemming van de waar; eerlijk gebruik; geen misleidende reclame; proceskosten voorwaardelijke reconventie)

Nr. 18 Rechtbank Den Haag 26 april 2017, Tommy Hilfiger/Soob Management, IEF 16745 (verstekzaak merkinbreuk; hoge schadevergoeding toegewezen; 1019h Rv in verstekprocedure)

Nr. 19 Hof Den Haag 28 februari 2017, Heksenkaas/Witte Wievenkaas, IEF 16623 (oppositie op grond van woordmerk HEKSENKAAS tegen inschrijving woordmerk WITTE WIEVENKAAS; vernietiging beslissing BBIE en oppositie alsnog toegewezen; begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming)

Nr. 20 Gerechtshof Den Bosch 11 april 2017, Converse en Kesbo Sport/Aspo en Dieseel, ECLI:NL:GHSE:2017:1572; IEF 16719 (schadebegroting wegens ongeoorloofde parallelimport Converse-schoenen; vergoeding van reputatieschade naast winstafdracht)

Modellenrecht/Auteursrecht
Nr. 21 Rechtbank Den Haag 26 april 2017, Eichholtz/Gedaagde, ECLI:NL: RBDHA:2017:4392; IEF 16748 (accountantsopgave bij model- en auteursrechtinbreuk afgewezen bij gebrek aan effectiviteit; schadevergoeding en winstafdracht24 augustus 2017 - BIE 88

Berichten IE mei/juni 2017

Artikelen
Kan het Verenigd Koninkrijk nu wel of niet meer meedoen met de UPC? - Stefan Molin

Plausibiliteit in het octrooirecht - Jan Pot

Reactie op artikel over plausibiliteit in het octrooirecht van Jan Pot - Jeroen den Hartog

Terugblik
Ongeoorloofde mededinging - Bram Duivenvoorde en Allard Ringnalda

Berichten uit het buitenland
Germany, a legal report 2016: Trademarks, designs and unfair competition (Part 2) - Ulrich Hildebrandt

Rechtspraak

Merkenrecht
Nr. 9 Rechtbank Den Haag 14 september 2016, Guy LaRoche/4 Every Ware, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887; IEF 16267 (merkenrecht: verkoop van restvoorraad merkproducten in strijd met (weder-)verkooprestricties in licentieovereenkomst; verhouding tussen artikel 13 UMVo - Copad-regel en artikel 22 UMVo) - met noot (tevens vanuit mededingingsrechtelijk perspectief) van G. van der Wal, T. Geerlof en S. Said

Nr. 10 HvJ EU 22 september 2016, combit/Commit, zaak C-223/15; ECLI:EU:C:2016:719, IEF 16263 (EU-wijd verbod; inperking; reikwijdte verbod; territorialiteit) - met noot van M.F.J. Haak

Procesrecht
Nr. 11 Hof Den Haag 17 januari 2017, Dow/Organik, ECLI:NL:GHDHA:2016:2225; IEF 16142 (bewijsbeslag; inzage; bescherming van bedrijfsgeheimen; artikel 1019a, 843a Rv) - met noot van W.J.G. Maas

Rechtspraak in het kort

Octrooirecht
Nr. 12 Gerechtshof Den Haag 27 december 2016, HTW/Permavoid, IEF 16477 (interpretatie conclusie; inbreuk op conclusie zoals uitgelegd)

Nr. 13 Gerechtshof Den Haag 17 januari 2017, Remu/Machinery c.s., ECLI:NL:GHDHA:2017:148; IEF 16527 (nieuwheid (openbaar voorgebruik) en inventiviteit; proceskosten; onbevoegdheid t.a.v. schadevergoedingsvordering gebaseerd op betalingsonwil om te voldoen aan proceskostenveroordeling eerste aanleg)

Merkenrecht
Nr. 14 Gerechtshof Den Haag 14 maart 2017, Red Bull/Leidseplein Beheer, ECLI:NL:GHDHA:2017:561; IEF 16652 (verwarringsgevaar; marktonderzoek; marktleiderseffect)

Boekaankondiging

Prof. Mr. P.H. Blok (red.), Big data en het recht. Een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector, Monografieën Recht en Informatietechnologie, Den Haag: SDU, 201712 mei 2017 - BIE 86

Berichten IE maart/april 2017

Interview
Mr. Paul de Heij - Alexander Tsoutsanis en Daan de Lange

Artikel
Partiële prioriteit gerepareerd - Wouter de Jong

Terugblik
Octrooirecht 2016 - Léon Dijkman, Julian Eck, Peter de Lange en Marijn van der Wal

Opinie
Doorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen - Dirk Visser, Charlotte Vrendenbarg en Lisanne Steenbergen

Berichten uit het buitenland
Germany, a legal report 2016: Trademarks, designs and unfair competition (Part 1) - Ulrich Hildebrandt

Rechtspraak
Procesrecht
Nr. 5 Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 januari 2017, Spin Master/High5 Products, IEF 16496, ECLI:NL:RBAMS:2017:298 (nationale bevoegdheid niet-Haagse voorzieningenrechters bij inbreuk op Gemeenschapsmodel) - met noot van H.J. Koenraad

Nr. 6 Rechtbank Amsterdam 3 februari 2017, X/Pixfund, IEF 16575; ECLI:NL:RBAMS:2017:318 (auteursrecht: geen beroep op citaatrecht, inbreuk; schadevergoeding conform Tarievenlijst Stichting Foto Anoniem; 1019h Rv: volledige proceskostenvergoeding afgewezen op grond van billijkheidstoets) - met noot van M.M. Truijens

Nr. 7 Vzr. Rechtbank Rotterdam 8 en 9 februari 2017, Heraeus/Biomet, IEF 16616; ECLI:NL:RBROT:2017:1029 (bewijsbeslagperikelen; deurwaarderskortgeding; 1019b Rv, 438 lid 4 Rv) - met noot van W.J.G. Maas

Rechtspraak in het kort

Merkenrecht
Nr. 8 Rechtbank Den Haag 26 oktober 2016, Porsche/X, IEF 16337, ECLI:NL:RBDHA:2016:12775 (depot te kwader trouw; geen dreigende merkinbreuk; kostenveroordeling)07 januari 2017 - BIE 84

Berichten IE januari/februari 2017

Artikelen
A Call for Caution - Het nieuwe recht van merkhouders tegen goederen in transit en de bewijslast voor niet-inbreuk in het land van eindbestemming - Martin Senftleben en Lotte Anemaet

Pandrecht en beslag op een octrooiaanvrage en hun lot na de toekenning van het octrooirecht - Matthijs van Essen

De 'protective letter' niet langer 'protected' - Het recht op afschrift van de grijsmakingsbrief in IE-zaken, en daarbuiten - Alexander Tsoutsanis


Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2016 - Rein-Jan Prins

Terugblik
Procesrecht/sancties - C.J.J.C van Nispen en T.E. Deurvorst

Rechtspraak
Handelsnaamrecht
Nr. 1 Rechtbank Noord-Holland 25 oktober 2016, Bureau aan Zee/Buro aan Zee, IEF 16417, ECLI:NL:RBNHO:2016:9866 (handelsnaamrecht: ontstaan en onderscheidend vermogen; 1019h Rv)
- met noot van A.C.M. Alkema


Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 2 Hof Den Haag 2 februari 2016, Janssen Pharmaceutica/Mylan, IEF 15661, ECLI:NL:GHDHA:2016:152 (inventiviteit; synergetisch effect buiten beschouwing gelaten in PSA)

Merkenrecht
Nr. 3 Benelux-Gerechtshof 4 november 2016, Upper at home/The Works, Zaak A 2015/1, IEF 16389 (rechtsmiddelen van houder van vervallen merk)

Nr. 4 Rechtbank Den Haag 13 juli 2016, Unilever/Technopharma, IEF 16107, ECLI:NL:RBDHA:2016:8130 (Beneluxmerk; vordering tot nietigverklaring; algemeen bekend merk (art. 6bis UvP)?; depot te kwader trouw?)

Boekbespreking
F.W. Grosheide (red.) e.a., Handhaving van intellectuele eigendom - C.J.J.C. van Nispen15 september 2016 - BIE 80

Berichten IE augustus 2016

Artikel
Uitbreiding van materie in het octrooirecht – Theo Blomme

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 34 Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, Accord/Medac, IEF 16148; ECLI:NL:RBDHA:2016:8596 (octrooi nietig
wegens gebrek aan inventiviteit) – met noot van K.M.L. Bijvank


Procesrecht
Nr. 35 HvJ EU 28 juli 2016, United Video/Telenet, IEF 16154; ECLI:EU:C:2016: 611; C-57/15 (art. 14 Handhavingsrichtlijn geeft recht op vergoeding van minstens een significant en passend deel van de daadwerkelijke proceskosten) – met noot van C.J.J.C. van Nispen

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 36 Octrooicentrum Nederland 1 juni 2016, beschikking op bezwaar inzake NL 1041106 (rol octrooigemachtigde; geen telefonisch intrekken verzoek om nieuwheidsonderzoek)
17 augustus 2016 - BIE 79

Berichten IE juli 2016

Artikelen
Associatie in het merkenrecht: verwarrende taalversies? – Paul van der Kooij

Van Containerbox/City Box naar Wieland/GIA; zoek de verschillen – Beschouwingen over de proceskostenvergoeding na intrekking van een kort geding – Constant van Nispen

Rechtspraak
Procesrecht
Nr. 29 HR 3 juni 2016, Wieland/Gia Systems, IEF 15988, ECLI:NL:HR:2016:1087 (HR geeft nieuwe regels voor intrekking kort geding en proceskostenvergoeding; overgangsrecht)

Octrooirecht
Nr. 30 Vzr. Rechtbank Den Haag 17 juni 2016, B.Braun/Becton, IEF 16045, ECLI:NL:RBDHA:2016:6803 (kort geding; inbreukverbod afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang) – met noot van R.M. Kleemans

Handelsnaamrecht
Nr. 31 Rechtbank Den Haag 15 juni 2016, Parfumswinkel/ANS Trading, IEF 16003, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475
(conflicterende handelsnamen ‘Parfumswinkel’ en ‘Parfumswebwinkel’; beroep op ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning) verworpen omdat handelsnaam niet louter beschrijvend is; gevaar voor verwarring aanwezig; verbod) – met noot van D.J.G. Visser


Kwekersrecht
Nr. 32 HvJ EU 9 juni 2016, Hansson/Jungpfl anzen, IEF 16010, zaak C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419 (prejudiciële
verwijzing; communautair kwekersrecht; Verordening (EG) nr. 2100/94; inbreuk; passende vergoeding; vergoeding van de geleden schade; gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten)
– met noot van P.A.C.E van der Kooij
– met noot van T.E. Deurvorst


Rechtspraak in het kort
Merkenrecht
Nr. 33 HvJ EU 4 mei 2016, Th e Queen/Secretary of State for Health, IEF 15923, ECLI:EU:C:2016:325 (uitleg bepalingen richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten)11 juli 2016 - BIE 77

Berichten IE mei/juni 2016

Artikelen
Eengemaakt octrooigerecht – is het al vijf over twaalf? – Robert van Peursem

Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest – Daan de Lange

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 22 HvJ EU 16 juli 2015, Huawei/ZTE, IEF 15127, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 (standaard essentieel octrooi; misbruik van machtspositie; FRAND; licentie)

Nr. 23 Gerechtshof Den Haag 16 februari 2016, Astrazeneca en Shionogi/Resolution, IEF 15698, ECLI:NL:GHDHA:2016:339 (beschermingsomvang octrooien (art. 69 EOV en Protocol; toegevoegde materie) – met noot van P.L. Reeskamp

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 24 Gerechtshof Den Haag 24 november 2015, Rhodia/Jiaxing Zhanghua en Ningbo Wanglong, IEF 15443,
ECLI:NL:GHDHA:2015:3923 (grensoverschrijdende bevoegdheid; gebrek aan inventiviteit)


Merkenrecht
Nr. 25 Rechtbank Den Haag 1 juni 2016, Leatherman/gedaagde, IEF 15995, ECLI:NL:RBDHA:2016:5999 (gebruik merk in domeinnaam; proceskosten exequatur)

Nr. 26 Rechtbank Den Haag 13 april 2016, Bacardi/Seva, IEF 15862, ECLI:NL:RBDHA:2016:3789 (invoer in de EER en onder een accijnsschorsingsregeling plaatsen van merkgoederen zonder toestemming van de merkhouder levert merkinbreuk op)

Nr. 27 Rechtbank van Koophandel Brussel 17 maart 2016, August Storck/Leonidas, IEF 15887, IEFbe 1773, zaak 2016/2232 (slogan als merk; verwatering)

Nr. 28 Rechtbank Den Haag 9 maart 2016, Porsche/gedaagde, IEF 15750, IEFbe 1721, ECLI:NL:RBDHA:2016:2477 (samenloop BVIE en Uniemerk; bevoegdheid)

Boekbespreking
Marnix Langeveld, Merken en Satire – D.W.F. Verkade04 mei 2016 - BIE 75

Berichten IE april 2016

Artikel
Het onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de handhavingsrichtlijn – Peter Blok

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 15 Hoge Raad 5 februari 2016, Bayer Pharma/Sandoz, IEF 15677, ECLI:NL:HR:2016:196 (beschermingsomvang;
equivalentie)
Conclusie Mr. G.R.B. van Peursem – met noot J.H.J. den Hartog en T.M. Blomme


Rechtspraak in het kort

Merkenrecht
Nr. 16 HvJ EU 3 maart 2016, Daimler/Együd Garage, IEF 15737; ECLI:EU:C:2016:134, C-179/15 (voormalig erkend garagehouder niet aansprakelijk voor internetadvertenties waarin indruk van commerciële band tussen dat bedrijf en de merkhouder wordt gesuggereerd, indien de garagehouder zich heeft ingespannen om die advertenties verwijderd te krijgen)

Nr. 17 Gerecht EU 24 februari 2016, Coca Cola/BHIM, IEF 15715, ECLI:EU:T:2016:94 (onderscheidend vermogen vormmerk; inburgering; gebruik in combinatie met woord- of beeldmerk)

Nr. 18 Rechtbank Rotterdam 1 maart 2016, WFL/Philip Morris, IEF 15739, ECLI:NL:RBROT:2016:1630 (beslaglegger op partij sigaretten dient in beginsel de mogelijkheid te worden geboden om in een bodemprocedure te bewijzen dat die sigaretten waren bestemd voor de Nederlandse markt)

Auteursrecht
Nr. 19 HvJ EU 17 maart 2016, Liff ers/Mandarina en Mediaset, IEF 15784, ECLI:EU:C:2016:173, C-99/15 (morele schade op grond van Handhavingsrichtlijn ook te vorderen naast hypothetische royalty’s)

Nr. 20 Rechtbank Overijsel 17 februari 2016, Siemens/ KTK, Holimex en Citadel, IEF 15757, ECLI:NL:RBOVE:2016:800 (begroting schadevergoeding, forfaitaire vergoeding en proceskosten wegens gekraakt softwarelicentiebestand)

Procesrecht
Nr. 21 Hoge Raad 19 februari 2016, Burgers Lederwarenfabriek/Basil, IEF 15706, ECLI:NL:HR:2016:268 (inbreuk op auteursrecht en/of niet-geregistreerd modelrecht; geen ‘andere veroordeling’ in appel; strekking art. 19 GModVo; toeschatting proceskosten ex art. 1019h)04 april 2016 - BIE 74

Berichten IE maart 2016

Artikel
Bewijsbeslag in vergelijkend perspectief – Martin Senftleben en Nina Dorenbosch

Rechtspraak
Handelsnaamrecht
Nr. 7 Hoge Raad 4 december 2015, LR Advocaten/LMR Advocaten, IEF 15504, ECLI:NL:HR:2015:3477 (proceskostenveroordeling; art. 1019h Rv; art. 6 Handelsnaamwet; verwarringsgevaar; alle omstandigheden van het geval) – met noot van R. Chalmers Hoynck van Papendrecht

Procesrecht
Nr. 8 Hoge Raad 13 november 2015, AIB/Novisem, IEF 15425, ECLI:NL:HR:2015:3304 (exhibitie; inzage en afschrift van bescheiden; rechtsbetrekking; rechtmatig belang; redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk; inbreuk of dreigende inbreuk voldoende aannemelijk; ‘te koop aanbieden’; in de handel brengen; aanbod) – met noot van T.F.W. Overdijk

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 9 Rechtbank Den Haag 28 oktober 2015, ZTE Netherlands/Vringo Infrastructure, IEF 15371, ECLI:NL:RBDHA:2015:12320 (gebrek aan inventiviteit; geen probleemuitvinding)

Merkenrecht
Nr. 10 Gerechtshof Amsterdam 1 december 2015, Stichting Eco Communicatie/Stichting Eco label, IEF 15696, ECLI:NL:GHAMS:2015:5690 (geen sprake van belanghebbende als bedoeld in art. 2.27 lid 1 BVIE)

Nr. 11 Rechtbank van Koophandel Brussel 23 december 2015, Capri Sun/Tropicalia Beverages Industries, IEF 15600
(vormmerk van de stazak van Capri Sun is niet technisch bepaald)


Nr. 12 Gerechtshof Den Haag 26 januari 2016, Pacogi/Lacoste, IEF 15659 (verwarringsgevaar; oppositie)

Nr. 13 HvJ EU 4 februari 2016, Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft, IEF 15675, ECLI:EU:C:2016:71 (licentiehouder kan vordering wegens inbreuk op gemeenschapsmerk instellen, ook indien de licentie niet in het register is ingeschreven)

Procesrecht
Nr. 14 Gerechtshof Den Haag 9 november 2015, High Point/KPN, IEF 15408, ECLI:NL:GHDHA:2015:3099 (weigering nieuwe octrooiconclusies op grond van tweeconclusies-regel)07 december 2015 - BIE 70

Berichten IE november 2015

Artikelen
Bewijsbeslagen in en buiten IE – Constant van Nispen
De totaalindruk, kern van het bewerkingsrecht – Antoon Quaedvlieg

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 53 Gerechtshof Den Haag 14 juli 2015, MSD/Teva, IEF 15109, ECLI:NL:GHDHA:2015:1899 (beschermingsomvang octrooi op tweede medische indicatie versus subgroep indicatie; uitleg van middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding bij indirecte inbreuk) – met noot van T.M. Blomme

Merkenrecht
Nr. 54 Rechtbank Den Haag 8 juli 2015, Converse/Alpi (Converse I), IEF 15123, ECLI:NL:RBDHA:2015:7832 (deskundigenonderzoek: persoon van de deskundige;
instructies voor de uitvoering van het deskundigenonderzoek;
hoor en wederhoor; geheime bedrijfsinformatie;
onwillige buitenlandse getuigen) – met noot van E. Groot

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 55 Rechtbank Den Haag, 3 juni 2015, Jet Set Hydrotechniek/Hoffland en BIS, IEF 14992, ECLI:NL:RBDHA:2015:6346 (uitbreiding van materie)

Nr. 56 Voorzieningenrechter Den Haag 14 augustus 2015, Coloplast/Medical4You, IEF 15181, ECLI:NL:RBDHA:2015:9655 (gebrek aan inventiviteit; beslissing wijkt af van Oppositie Afdeling van EOB)

Nr. 57 Rechtbank Den Haag 26 augustus 2015, Hymmen Industrieanlagen/Teijin Aramid,
IEF 15199 (opeisingsactie)

Merkenrecht
Nr. 58 Hof Den Bosch 24 juni 2014 en 22 september 2015, Converse/Aspo c.s. (Converse II), IEF 15273; ECLI:NL:GHSHE:2014:1881 en ECLI:NL:GHSHE:2015:3657 (uitputting van merkrechten; achtereenvolgende bewijsopdrachten)

Nr. 59 Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2015, Ravensburger/Jaludo, IEF 15363, ECLI:NL:RBAMS:2015:7379 (bij gebruik van het woord ‘memory’ in combinatie met een ander woord in de naam van een spel is geen sprake van gebruik van dat woord als merk, maar van een beschrijving van het aangeboden spel)

 31 oktober 2015 - BIE 69

Berichten IE oktober 2015

Artikelen
Auteursrecht op smaak? De grenzen van het auteursrechtelijk werkbegrip na het Kecofa/Lancôme-arrest
– Tobias Cohen Jehoram 198

Over rasnamen en rasmerken
– Paul van der Kooij 207

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 46 Rechtbank Den Haag 15 juli 2015, Resolution/Shionogi c.s., IEF 15120, ECLI:NL:RBDHA:2015:8197 (Europees octrooi; beschermingscertificaat; beschermingsomvang; equivalentie; afstand van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi aanspraak geeft (‘afstandsleer’))
– met noot van R.M. Kleemans 211

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 47 Vzr. Rechtbank Den Haag 22 april 2015, Matador/Bick en Little Jumbo Klimmaterieel, IEF 14898, ECLI:NL:RBDHA:2015:8869 (octrooi betreffende een trekhaakslot; gerede kans octrooi niet inventief; geen inbreuk) 228

Merkenrecht
Nr. 48 Gerechtshof Amsterdam 30 april 2015, X B.V./ de Inspecteur, IEF 15219 (douanewaarde; geen verplichting tot bijtelling van royalties als bedoeld in art. 32 lid 1 onder c CDW) 229
Nr. 49 Vzr. Rechtbank Den Haag 7 augustus 2015, FKP Sojuzplodoimport/Spirits, IEF 15170, ECLI:NL:RBDHA:2015:9255 (onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk) 230

Modellenrecht
Nr. 50 Gerecht EU 10 september 2015, T-525/13, H&M/BHIM en YSL, IEF 15238 (gemeenschapsmodel; vrijheid van de ontwerper; eigen karakter) 231

Reclamerecht
Nr. 51 Vzr. Rechtbank Den Haag 6 augustus 2015, Oculus/I-Optics, IEF 15169 (vergelijkende reclame; spoedeisend belang; pan-Europees verbod; art. 6:194a BW) 231

Procesrecht
Nr. 52 HvJ EU 16 juli 2015, C-580/13, Coty/Stadtsparkasse Magdeburg, IEF 15116, ECLI:EU:C:2015:243 (beroep op bankgeheim geen onbeperkt en onvoorwaardelijk verweer tegen plicht ex art. 1019f Rv) 23230 september 2015 - BIE 68

Berichten IE september 2015

Artikel
De toenemende invloed van het Handvest op het recht van intellectuele eigendom
– Christiaan Alberdingk Thijm en Caroline de Vries 174

Rechtspraak
Merkenrecht
Nr. 42 Vzr. Rechtbank Den Haag 3 augustus 2015, Stichting Ventoux3/Stichting Stop Hersentumoren.nl, IEF 15161 (herziening van ex parte verbod op merkinbreuk;vraag of eerder merkdepot te kwader trouw is verricht en in dat verband wie eerste voorgebruiker was;rectificatie)
– met noot van M. Schut 184

Rechtspraak in het kort

Merkenrecht
Nr. 43 Gerecht EU 16 juni 2015, T-396/14, Best-Lock/OHIM en Lego Juris, IEF 15029 (beroep op argumenten eerder uit de procedure; vorm noodzakelijk voor technische uitkomst, kenmerkende elementen) 195
Nr. 44 HvJ EU 25 juni 2015, C-147/14, Loutfi /AMJ Meatproduct en Halalsupply, IEF 15050, ECLI:EU:C:2015:420 (het in aanmerking nemen van het gebruik van een andere taal dan een offi ciële taal van de Europese Unie bij de beoordeling van verwarringsgevaar) 196

Handelsnaamrecht
Nr. 45 Vzr. Rechtbank Gelderland 13 juli 2015, Zonwering- Lochem/Pieterse Zonwering, IEF 15102 (beschrijvend karakter van de handelsnaam/domeinnaam) 196
Lees hier de losse artikelen10 september 2015 - BIE 67

Berichten IE juli/augustus 2015

Artikel
Databankenrecht en zoekmachines: de stand van zaken – Sophie van Loon en Joran Spauwen

Rechtspraak
Octrooirecht

Nr. 33 HvJ EU 12 februari 2015, C 539/13, Merck/Sigma, IEF 14645, ECLI:EU:C:2015:87 (toetreding EU Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Kroatië; specifiek mechanisme; vrij verkeer van goederen; artikel 30 VWEU; uitputting) – met noot van D.F. de Lange

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht

Nr. 34 Rechtbank Overijssel 31 maart 2015, SpeedProSystems/curator FSPS, IEF 14839 (overdrachtsakte niet rechtsgeldig)
Nr. 35 Rechtbank ’s-Gravenhage 22 april 2015, Synthon/Teva, IEF 14885 (overdrachtsakte niet rechtsgeldig)

Merkenrecht
Nr. 36 Vzr. Rechtbank Rotterdam 16 maart 2015, eisers/gedaagde, IEF 14801 (merkenrecht; geldig merk nu naar voorlopig oordeel geen sprake is van gebruikelijke benaming of verwatering van het woordmerk; slaafse nabootsing)

Nr. 37 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2015, Weduwe Kopland/Stichting Het Kopland, IEF 14892 (geen toepassing negatieve reflexwerking artikel 2.19 BVIE nu gebruik pseudoniem geen merkgebruik is; geen schending zorgvuldigheidsnorm nu de belangenafweging bij gebreke van een concreet belang van de appellante dient uit te vallen in het voordeel van de Stichting)

Nr. 38 Rechtbank Den Haag 13 mei 2015, Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA, IEF 14983 (prejudiciële vragen; bevoegdheidsregeling, samenloop, EEX-Vo oud)

Procesrecht
Nr. 39 Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 januari 2015, Herman Jansen Beverages/Di Fiorito, IEF 14905 (een overeenkomstig art. 700 Rv. gegeven verlof tot beslaglegging kan naar zijn aard niet buiten Nederland ten uitvoer worden gelegd.)

Nr. 40 Vzr. Rechtbank Den Haag 10 juli 2015, Wieland/GIA, IEF 15098, ECLI:NL:RBDHA:2015:8082 (Haagse voorzieningenrechter legt prejudiciële vragen aan Hoge Raad voor over de vergoedbaarheid van gedaagdes proceskosten, al dan niet ex art. 1019h Rv, na intrekking door eiser van een kort geding)

Nr. 41 HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13. Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD, IEF 15118, ECLI:EU:C:2015:471
Hier de losse artikelen29 juni 2015 - BIE 66

Berichten IE juni 2015

Artikel
The Unitary Patent Package, the Court of Justice, Union Law & a further response to the academics Wouter Pors 134

Rechtspraak
Merkenrecht
Nr. 26 Rechtbank Den Haag 21 januari 2015, City Box/Boxaround, IEF 14585 (buitengerechtelijke toezegging onvoldoende mede omdat de inbreuk niet wordt erkend; algemeen verbod)
Noot T.E. Deurvorst 142

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 27 Gerechtshof Den Haag 14 oktober 2014, Duyvis/Teckru, IEF 14282 (nieuwheid, uitvindingshoogte; onrechtmatige handhaven van octrooi; samenloop Europees en Nederlands octrooi voor zelfde uitvinding) 149
Nr. 28 Rechtbank Den Haag 16 december 2014, BASF/IGM Resins, IEF 14479 (inbreuk vordering; bewijs over toepassing werkwijze in China; aanbod inspectie) 150
Nr. 29 Rechtbank Den Haag 28 januari 2015, Beton/Livingproof, IEF 14621, ECLI:NL:RBDHA:2015:1886 (inbreuk; interpretatie element in conclusie; kostenveroordeling; onvoldoende specificatie) 150

Merkenrecht
Nr. 30 Hof van beroep Antwerpen 26 februari 2015, Luxurycarselection/Porsche, IEF 14759 (te koop aanbieden van gewijzigde Porsche levert merkinbreuk op) 151

Handelsnaamrecht
Nr. 31 Vzr. Rechtbank Gelderland 20 februari 2015, X/Kenco, IEF 14720, ECLI: NL:RBGEL:2015:1350 (handelsnaam; onderneming kan ook met twee of meer handelsnamen aan handelsverkeer deelnemen; verwarringsgevaar; domeinnaam) 151

Auteursrecht
Nr. 32 Vzr. Rechtbank Den Haag 18 maart 2015, Imperial/ÇAK, IEF 14777 (auteursrecht op spijkerbroek) 152
Hier de losse artikelen26 mei 2015 - BIE 65

Berichten IE mei 2015

Artikelen
De Grote Kamer van Beroep kiest voor een beperkte toepassing van Art. 84 EOV in oppositie – Peter de Lange en Koen Bijvank 98
Het UPC debat – Petitie van ruim 40 academici 103
Reactie van Wouter Pors 105
Repliek van academici 108

RECTIFICATIE
Aanvulling bij Rechtspraak Nr. 15 van het april-nummer 113

Rechtspraak

Octrooirecht
Nr. 20 Grote Kamer van Beroep EOB, geconsolideerde zaken G 2/12 en G 2/13, 25 maart 2015, Tomatoes II en Broccoli II, IEF 14812 (octrooieerbaarheid van het resultaat van een wezenlijk biologische werkwijze)
– met noot van P.A.C.E. van der Kooij 113

Rechtspraak in het kort

Octrooirecht
Nr. 21 Gerechtshof Den Haag 18 november 2014, Novartis/Alvogen en Focus Farma, IEF 14382, ECLI:NL:GHDHA: 2014:3611 (ingeroepen octrooi naar voorlopig oordeel nietig wegens uitbreiding van materie) 128
Nr. 22 Raad van State 18 februari 2015, Syngenta/Octrooicentrum Nederland, IEF 14669 (geen termijn verbonden aan het rechtsmiddel van art. 17 lid 2 Verordening (EG) nr. 1610/96) 129

Merkenrecht
Nr. 23 Gerecht EU 5 februari 2015, Environmental Manufacturing/OHIM, IEF 14639 (gemeenschapsmerk; relatieve weigeringsgronden; artikel 8 lid 5 GMVo; bewijs van verwateringsgevaar en gevaar voor meeliften (‘free-riding’); tardieve argumenten) 130
Nr. 24 Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2015, Fuelplaza B.V./Gaos B.V., IEF 14734 (art. 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft niet tot doel de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen; het registreren van een domeinnaam die overeenkomt met het merk van een ander levert op zichzelf geen misbruik van recht op) 131

Procesrecht
Nr. 25 Hoge Raad 13 februari 2015, Leidseplein/Red Bull II, IEF 14652 (binding verwijzingshof aan door HvJ EU aangenomen feiten?; reis- en verblijfkosten vallen onder art. 1019h Rv; ook uren van advocaat die niet heeft gepleit; vermindering opgevoerde proceskosten wegens verondersteld dubbel werk) 13101 mei 2015 - BIE 63

Nieuwe inloggegevens 2015 actief

Sinds 1 april 2015 zijn uw nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord voor deze website actief. Deze vindt u op de factuur van 2015. Geen gegevens? Stuurt u ons een e-mail voor de nieuwe accountgegevens.30 april 2015 - BIE 64

Berichten IE april 2015

Artikel
Doorvoer counterfeit strafbaar; koerswijziging van het Strafrecht
– Alexmarie Christine Alberto 73

Rechtspraak

octrooirecht
Nr. 15 Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, Novartis/Sun Pharmaceutical Industries, IEF 14599 (prioriteit en een mind willing to understand; indirecte inbreuk op een Swiss-type claim)
– met noot van T. Blomme 79

Rechtspraak in het kort

Merkenrecht
Nr. 16 OHIM Cancellation Division 15 oktober 2014, Alexander Wang/Etincelle, IEF 14477 (gemeenschapsmerk ALEXANDER WANG door OHIM nietig verklaard vanwege depot te kwader trouw) 94

Nr. 17 Hoge Raad 20 februari 2015, Ajax/Promosports, IEF 14684, ECLI:NL:HR:2015:397 (beoordelingsmaatstaf bij geringe mate van overeenstemming merk en teken; reeds geringe overeenstemming rechtvaardigt globale beoordeling van verwarringsgevaar of verband) 95

Nr. 18 Rechtbank Overijssel 11 februari 2015, Ten Cate/Twentse Damast, IEF 14663 (normaal gebruik van merken in een (her-)opstartfase van een onderneming) 95

Procesrecht
Nr. 19 HvJ EU 22 januari 2015, zaak C-441/13, Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW, IEF 14598 (inter nationale bevoegdheid; auteursrechten; plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan) 96
Development version 2017